Szerzői jog

Szerzői jogok logoA tananyag, jegyzet egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, az e-learning tananyag és a képzés gyakorlati elemei, szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.

A MURMUCZOK Kft. ezeknek a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított kizárólagos használója.

A MURMUCZOK Kft. az általa szervezett képzéssel kapcsolatban elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak is tulajdonosa. (Ideértve többek között valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a kiadott nyomtatott tanulást segítő vagy információs anyagokat és az online honlapunkon, vagy e-learning felületünkön elérhető tanulási segédanyagokat, a kiadott jegyzet illetve tanulási segédanyag felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) 

A jelentkezés tényével és felnőttképzési szerződéssel oktatásban résztvevők a MURMUCZOK Kft. külön írásos engedélye nélkül, a képzés során kapott anyagokat másnak át nem adhatják, fel nem használhatják, közzé nem tehetik, jogsértő magatartás esetén feljelentéssel és napi számlázással élünk. 

Saját szellemi termékeink másolásával, használatával, továbbadásával, értékesítésével, az írásbeli engedéllyel nem rendelkező jogtalan felhasználó, (ráutaló magatartásával hozzájárul), hogy egységenként (szó/kép) napi 88 000 Ft használati díjat fizet a MURMUCZOK Kft.-nek számla ellenében, melynek teljesítésére 15 napot adunk. A számla nem teljesítése esetén az ügyet jogi képviselőnknek D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónak adjuk át. 

A MURMUCZOK Kft. kintlévőségeit és szerzői jogi képviseletét a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító kezeli. Cégünk kivétel nélkül minden szerzői jogi sérelme ügyében, annak mértékétől függetlenül, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító képviselő bevonásával jár el.

Szerzői jogok 2

MURMUCZOK OKTATÁSI CENTRUM

  • Budapest 1184 Lenkei utca 5.
  • Felnőttképzési engedélyszám: E-000711/2014
  • Felnőttképző azonosító: FKB/2020/000515
  • Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/000011
  • Telefonszám: +36 30 294 2518
  • honlap: www.felnottkepzes24.hu
  • E-mail: info@felnottkepzes24.hu
  • MURMUCZOK Kft védjegyoltalom ügyszám: M1402981,
  • MURMCZOK Kft. védjegy lajstromszám: 215731